top of page
יתרונות המערכת

•        ללא תוצרי לוואי - עיבוד ומחזור מלא ובטוח של כל הפגרים

•        מבטלת זיהום אוויר, קרקע ומים

        מפחיתה משמעותית ריחות ואורגניזמים גורמי מחלות

•        תהליך טבעי ונטול כימיקלים, חומרי בערה או חומרים מזרזים

        תהליך פשוט ומהיר

        הופכת פסולת לקומפוסט המשמש לשיפור גידולים חקלאיים וטיוב הקרקע

 

על המערכת

        קלה וידידותית לתפעול

        עלויות נמוכות - צריכת אנרגיה אפסית בהשוואה למערכות הקיימות

•        התוף בנוי מפוליאתילן עמיד בכל תנאי מזג אוויר לאורך שנים 

        המערכת מודולרית להתאמת גודל המיתקן לגודל הלול/החווה וכמות הפגרים במשק

        מתמחים בטיפול בכל סוגי גידול העופות

 

יתרונות מובהקים

        הפתרון הידידותי לסביבה, היעיל, החסכוני והבטוח ביותר שקיים היום

          בעולם לסילוק פגרים של בעלי חיים

•        בידוד מקסימלי של בית הגידול (bio-security)

•        הפתרון גורם לחסכון בעתודות קרקע באתרי הטמנה

        מבטל את החשש מהפצת מחלות ופיזור הפגרים על ידי חיות בר

•        מונע את הצורך בשינוע פגרים והפצת מחלות על הכבישים בכל הארץ

bottom of page