top of page
שאלות ותשובות
מה נדרש מבחינה טכנית לתפעול המכונה? 

 

נדרש רק משטח ישר, חיבור לחשמל 220, פגרי בע"ח ולצאת לדרך.

אין צורך בהכשרה נוספת. המכונה מתוכננת אוטומטית לתפעול יום יומי עצמאי ואינה דורשת מיכשור מכני נלווה

01

האם יש תוצרי לוואי?

 

בתהליך יש עיבוד של 100% מכל החומר האורגני שמוכנס למכונה.אין כל תוצרי לוואי כגון שפכים, ריחות או עשן. התוצרים שיוצאים נקיים ממחלות ובעלי ערך אורגני גבוה עם אחוזי חלבון גבוהים הגורמים לטיוב הקרקע.

02

האם המכונה צורכת אנרגיה? 

 

עיקר התהליך במכונה מתבסס על פעילות ביולוגית אשר אינה צורכת אנרגיה. צריכת האנרגיה שותפת של המכונה הינה זניחה.

אין צורך לשינוע הפגרים מרגע הכנסתם למכונה, עובדה אשר מחזקת את עצמאותו של הלקוח וחוסכת תלות בקבלני פינוי חיצוניים. או עלויות נוספות ומונעת לחלוטין את הסיכון בהפצת המחלות מחוץ לשטח הגידול.

03

מה עושים עם הקומפוסט?

 

הקומפוסט שיוצא מהמכונה הינו בעל ערך גבוה וניתן לפיזור בשדות, עציצים או למכירה למשתלות..

04

מה קיבולת הפגרים של המכונה?

 

המכונה הינה מודולורית וניתנת להתאמה לפי גודל החווה/ המשק..

05

bottom of page